Tag "cơ chế giám sát"

Back to homepage
Dân Chủ Tin mới VNTB

VNTB – Cần đến báo chí là một kênh thuần ‘lên’ tiếng nói của người dân

Nguyễn Nam (VNTB) – Tôn chỉ, mục đích của những tờ báo này là luôn tôn trọng tiếng nói của người dân, bất kể đó là tiếng nói trái chiều –