Tag: khách du lịch

VNTB – Cứ kiểm tra thuế là xong

- 04.11.2023 5:04

Đông Đô (VNTB) - Các cơ quan chức năng vẫn có con số thống kê rất ấn tượng khiến đại diện các doanh nghiệp bất ... Đọc thêm

VNTB – Ngành hàng không, du lịch: hãy kìm hãm “sự sung sướng”

- 30.03.2017 11:00

Nguyễn Đình Ấm (VNTB) Tổng kết sản xuất - kinh doanh năm 2016, GDP của Việt Nam (VN) chỉ tăng trưởng 6,25% thấp hơn năm 2015 ... Đọc thêm