Tag: không vụ lợi

VNTB – “Làm sai không vụ lợi”: quy trình sai từ gốc

- 14.01.2024 6:25

Cảnh Chân   (VNTB) - Làm đúng, nhưng vẫn sai quy trình, thì tức là quy trình đó đã sai ngay từ đầu.    Khuyến ... Đọc thêm

VNTB – Làm sai do khách quan, không vụ lợi thì lãnh đạo sẽ ‘chịu trách nhiệm phụ’

- 07.01.2024 6:38

Hà Nguyên   (VNTB) - Ai làm sai do yếu tố khách quan, không vụ lợi, lãnh đạo TP.HCM sẽ đứng ra chịu trách nhiệm ... Đọc thêm

VNTB – Tham nhũng không vụ lợi sao lại đi tù?

- 01.12.2023 12:38

Thanh Hằng (VNTB) - Nhận 300 triệu trực tiếp trong vụ SCB còn không tính là nhận hối lộ, mà 85 triệu của CDC Nam ... Đọc thêm

VNTB – Nhận tiền nhưng không vụ lợi thì miễn trách nhiệm hình sự

- 24.11.2023 4:39

Phạm Lê Đoan   (VNTB) - ‘Án bỏ túi’ đang được thiết lập với tuyên bố: người nhận tiền trong vụ Vạn Thịnh Phát và ... Đọc thêm