Tag "lực lượng vũ trang"

Back to homepage
Chính Trị Tin mới VNTB

VNTB – Nỗ lực hiện đại hóa quân đội của Việt Nam

Anh Khoa dịch (VNTB) – Các lực lượng vũ trang của Việt Nam đã trải qua một chặng đường dài kể từ những năm sau Chiến tranh Việt Nam.  

Chính Trị Tin mới VNTB

VNTB – Đảng Cộng sản Việt Nam đảng hoá quân đội ra sao

Anh Khoa dịch (VNTB) – Trong ba thập kỷ qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng bước thể chế hóa quyền kiểm soát đối với các lực lượng vũ

Tin mới VNTB Xã hội

VNTB – Đồng Tâm uất nghẹn

Diễm Thi   (VNTB) – Tất cả chỉ có thể kết lại bằng một từ: ÁC   Người dân Đồng Tâm trong những ngày giáp tết lại phải đối mặt