Tag: Hiến pháp

VNTB – Bao giờ tái khởi động dự luật về quyền lập hội?

- 24.06.2024 2:55

Hoài Nguyễn   (VNTB) - Quyền biểu tình, quyền tự do lập hội là quyền tự do chính trị cơ bản mà cho đến nay ... Đọc thêm

VNTB – Văn bản quy phạm pháp luật cần đồng bộ với các ‘mệnh lệnh’ của Đảng?

- 04.06.2024 6:10

Hoài Nguyễn   (VNTB) - Văn bản của Đảng Cộng sản vẫn nhập nhằng với văn bản quy phạm pháp luật     Như cách ... Đọc thêm

VNTB – Trách nhiệm Hiến pháp của Tổng bí thư?

- 02.06.2024 5:04

Hoài Nguyễn (VNTB) - Đảng đang tự cho mình cái quyền bất chấp trách nhiệm hiến pháp   Ghi nhận tại Hội thảo “Mối liên ... Đọc thêm

VNTB – Lập pháp ở Việt Nam đang có vấn đề?

- 23.05.2024 3:09

Hà Nguyên   (VNTB) - Khái niệm “cấp có thẩm quyền” làm căn cứ điều chỉnh chương trình nghị sự Quốc hội được ông Tổng ... Đọc thêm

VNTB – Đốt cờ có đáng bị ở tù?

- 26.01.2024 6:23

Dân Trần   (VNTB) - Bắt giam, hay xử phạt một người dân thực hiện quyền tự do biểu đạt thì chính Nhà nước đã ... Đọc thêm

VNTB – Món nợ hơn 30 năm

- 07.11.2023 10:38

Hoài Nguyễn (VNTB) -  Vẫn chưa biết bao giờ Quốc hội Việt Nam mới trả món nợ cho dân về quyền lập hội – quyền ... Đọc thêm

VNTB – Minh bạch thể chế

- 24.11.2022 2:13

Hà Nguyên – Cát Tường   (VNTB) - Hiến pháp 2013 có một điều đang là bất khả thi: “Các tổ chức của Đảng và ... Đọc thêm

VNTB – Ai chịu trách nhiệm về sự nhố nhăng ấy?

- 31.03.2021 2:05

Đông Đô   (VNTB) - “Tôi là tôi nói thật, chỉ có cái trò thối thì mới bày ra kiểu quốc hội khóa cũ bầu ... Đọc thêm

VNTB – Làm luật ở Việt Nam

- 15.01.2021 3:16

Hoài Nguyễn (VNTB) - “Nếu có nhiều luật quá, Quốc hội không làm kịp, không có đủ kinh phí, thời gian để làm thì tôi ... Đọc thêm

VNTB – Dân chủ và quyền lực

- 04.01.2021 1:15

Triệu Tử Long   (VNTB) - Đời người có hạn và ai cũng có riêng tư, lòng tham, sự thiên vị, nể nang... Lấy cái ... Đọc thêm

VNTB – “Toàn Đảng, toàn dân nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật”

- 25.12.2020 1:25

Hà Nguyên   (VNTB) - Câu khẩu hiệu này là một trong những khẩu hiệu rất phổ biến ở Việt Nam, cũng như ở nhiều ... Đọc thêm