Tag: mâu thuẫn giai cấp

VNTB – Người cộng sản ảo tưởng về xóa bỏ giai cấp (Phần 1)

- 08.05.2023 1:39

Quang Nguyên   (VNTB) - Mâu thuẫn giai cấp là một vấn đề tồn tại lâu đời trong lịch sử loài người và hiện giờ ... Đọc thêm