Tag "phê bình sách giáo khoa"

Back to homepage
Diễn Đàn Tin mới VNTB

VNTB – Ông Phùng Xuân Nhạ phải là người chịu trách nhiệm!

Út Sài Gòn (VNTB) – Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ không thể thoái thác trách nhiệm trong việc đã phê duyệt bộ sách giáo khoa lớp 1. Bên cạnh đó

Diễn Đàn Tin mới VNTB

VNTB – Phê phán sách giáo khoa sẽ bị kỷ luật, đẩy công tác?

Nam Kinh     (VNTB) – Tại sao phê phán chương trình sách giáo khoa phổ thông, một hình thức đóng góp ý kiến lại bị kỷ luật đến mức