Tag: Thế lực thù địch

VNTB – Khi tất cả sống trong sợ hãi

- 08.06.2024 3:21

Mạnh Kim   (VNTB) - Với phần mềm Predator, có thể công an Việt Nam không chỉ theo dõi người dân mà còn dùng để ... Đọc thêm

VNTB – Không nên cứ mãi đổ thừa thế lực thù địch

- 08.09.2023 5:22

Phạm Lê Đoan (VNTB) -  78%  rừng Tây Nguyên mất đi là do chuyển đổi mục đích sử dụng   Thứ trưởng Bộ Công an ... Đọc thêm

VNTB – Những hiểu lầm nguy hiểm (*)

- 28.03.2023 12:00

  Mạc Văn Trang   (VNTB) - Thế giới ngày nay chí có sống THẬT, chân thành, giản dị mới thu hút được nhân tâm. ... Đọc thêm

VNTB – Vì sao Tuyên giáo Đảng nhìn đâu cũng thấy thù địch?

- 25.12.2021 7:13

Nguyễn Nam   (VNTB) - Thế lực thù địch, phản động lợi dụng Covid-19 gia tăng chống phá Đảng, Nhà nước.   Ông Lại Xuân ... Đọc thêm

VNTB – Đảng  cần làm gì trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch?

- 26.03.2021 12:28

Nguyễn Huỳnh (ghi nhận)   (VNTB) - Hiện nay, các thế lực thù địch đang tập trung chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam với ... Đọc thêm

VNTB – Thế lực thù địch hiện nay của Việt Nam là ai?

- 23.03.2021 12:22

Đông Đô   (VNTB) - Ít nhất hai thế lực được gọi là thù địch với Đảng và Nhà nước: một số chức sắc tôn ... Đọc thêm

VNTB – Chưa thể có Luật Biểu tình vì sợ các thế lực thù địch, phản động?

- 12.12.2020 3:43

Hoài Nguyễn   (VNTB) - Bộ Công an là nơi được giao chấp bút soạn dự thảo Luật Biều tình. Theo Bộ này, hiện tại ... Đọc thêm

VNTB – Thế lực thù địch vẫn ủ sâu trong Đảng bộ Đà Nẵng?

- 10.12.2020 2:36

Liên Chiểu   (VNTB) - “Chủ tịch Đà Nẵng: Một số đối tượng chống đối, hòng ép chính quyền làm sai để trục lợi”.   ... Đọc thêm

Những sự thật là xấu, độc?

- 30.11.2020 12:00

J.B Nguyễn Hữu Vinh rfavietnam Trên báo chí nhà nước Việt Nam dưới sự lèo lái của Tuyên giáo đảng, gần đây liên tục có ... Đọc thêm

VNTB – Cần nêu cụ thể địa chỉ của thế lực thù địch trong nước

- 28.10.2020 12:27

Lâm Viên (VNTB) - Tướng Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công an, nói rằng qua đấu tranh cho thấy, các thế lực thù địch trong ... Đọc thêm

VNTB – Thế lực thù địch là ai?

- 08.07.2020 12:10

Lynn Huỳnh (VNTB) - Từ Việt Nam, nhà báo Phạm Thiết của tờ Người Lao Động, than thở: “Đất nước gì mà mở mắt đã ... Đọc thêm