Tag "Thu Minh"

Back to homepage
Diễn Đàn Tin mới VNTB

VNTB – Lợi thế của ứng viên ‘ông bà nghị’ là quan chức

Thu Minh (VNTB) – Gần như không có cửa nào để quần chúng ‘chen’ chân ở đây, ngoại trừ đó là những quần chúng nằm trong danh sách cơ cấu

Tin mới VNTB

VNTB – Đi tìm sự thật?

Thu Minh (VNTB) – “Đóng kịch” cần hóa trang, mà cá nhân, tổ chức chính trị, tôn giáo, truyền thông cũng hóa trang, nên tất cả không thật. Nhận xét

Tin mới VNTB Xã hội

VNTB – Tận diệt phượng vỹ!

Thu Minh (VNTB) – “Những chiếc giỏ xe trưa nay chở đầy hoa phượng/ Em hái mùa hè trên cây/ Chở kỷ niệm về nhà/ Em chở mùa hè đi