Đại hội 13

VNTB – Đảng Cộng Sản Việt Nam bắt đầu chuyển đổi lãnh đạo

Quỳnh Giao   (VNTB) – Đảng Cộng Sản Việt Nam đang trong tiến trình chuẩn bị nhân sự cho lần chuyển đổi trong đại hội Đảng lần thứ 13 vào... đọc thêm »

VNTB – Lựa chọn nhân sự: tiêu chuẩn và lý sự cùn

Thiên Điểu (VNTB) Chính trường Việt Nam đang rơi vào khoảng lặng “nín thở” chờ đợi kết quả cuối cùng việc lựa chọn nhân sự cho các vị trí chop... đọc thêm »

Nhân sự ĐH Đảng: cơ chế nào để ‘không để những kẻ lắm tiền, nhiều của, giàu có bất minh, bất chính lọt vào được TƯ’? *

GS Hoàng Chí Bảo cho rằng về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 12, Đảng ta đã làm những bước rất thận trọng: Một là thăm dò; Hai... đọc thêm »

Chọn lãnh đạo ‘không tham vọng quyền lực’

            Đảng Cộng sản Việt Nam đang trong giai đoạn bàn bạc về lãnh đạo cho nhiệm kỳ sau Các đảng viên được Đảng Cộng sản... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: