Tag "sức khoẻ lãnh đạo"

Quay lại trang chủ
Chính Trị Tin mới VNTB

VNTB – Rộ tin Hoàng thượng đang long thể bất an

Nguyễn Nam (VNTB) – Không phải chế độ Quân chủ, nhưng cùng lúc ‘ngồi’ cả hai ghế là tổng bí thư và chủ tịch nước – dĩ nhiên là luôn