Tag: tối mật

VNTB – Chính phủ tái khẳng định sức khỏe của Bộ Chính trị là “tối mật”

- 23.05.2024 3:21

Mai Lan   (VNTB) - Hồ sơ bệnh án, thông tin, kết quả khám bệnh, chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe của các Ủy viên ... Đọc thêm

VNTB – Vì sao cần công khai bệnh tình của nguyên thủ quốc gia?

- 08.10.2020 12:08

Trà Kiệu (VNTB) - Hồ sơ bệnh án và thông tin sức khoẻ của lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam đã ... Đọc thêm