Tag "trống Đăng Văn"

Back to homepage
Đối Diện Tin mới VNTB

VNTB – Cái trống công lý?

Võ Hàn Lam (VNTB) – Nếu cần nêu cao ý nghĩa công lý của cơ quan tòa án, có lẽ nên đặt trước mỗi công đường một cái trống –