Tag "Vua Lý Thái Tông"

Back to homepage
Diễn Đàn Tin mới VNTB

VNTB – Nghệ thuật chắp vá tượng đài- một sự khủng hoảng nghệ thuật XHCN

 Giang Tử (VNTB) Tượng đài ở các nước xã hội chủ nghĩa nhiều nhất là tượng lãnh tụ đảng, tiếp theo là tượng tập thể và tượng sự kiện… Khi hình

Đối Diện Tin mới VNTB

VNTB – Cái trống công lý?

Võ Hàn Lam (VNTB) – Nếu cần nêu cao ý nghĩa công lý của cơ quan tòa án, có lẽ nên đặt trước mỗi công đường một cái trống –

Diễn Đàn Tin mới VNTB

VNTB – Sao không dựng tượng Hồ Chí Minh làm biểu tượng của khát khao công lý?

Lynn Huỳnh (VNTB) – Đã là con người, cho dù là luật sư, thẩm phán hay vua chúa không thể là biểu tượng của công lý. Với người dân miền

Diễn Đàn Tin mới VNTB

VNTB – Hình hài của công lý?

Trần Dzạ Dzũng (VNTB) – Công lý vốn không có hình hài. Nó ở lương tri thẩm phán, không làm oan sai hay bỏ lọt tội là đúng tinh thần

Diễn Đàn Tin mới VNTB

VNTB – Lăn tăn tượng đài Vua Lý tại Toà án

Nguyễn Đức Khanh   (VNTB) – Mục đích dựng tượng Vua Lý Thái Tông nhằm khơi dậy niềm tự hào, giáo dục truyền thống cho các thế hệ về giá trị