Tag: “Vụ phó” Vụ Quan hệ quốc tế

VNTB – Thăm một gia đình bình dân ở Dallas, Texas (phần 1)

- 07.11.2021 6:53

Trâm Anh    Hoa Kỳ Du Ký (Kỳ 1)   (VNTB) -  Cùng một công việc, cùng số con, tại sao số phận của người ... Đọc thêm

VNTB – 17 tỷ đồng cho chức “vụ phó” một vụ quan hệ quốc tế….

- 15.01.2021 3:25

Sơn Trà (VNTB) - Ở Việt Nam có hẳn quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy ... Đọc thêm