Tag: Đại biểu HĐND

VNTB – Chẳng nhớ đã bầu cho ai!

- 18.05.2021 6:25

Phú Nhuận   (VNTB) - Có lẽ chả mấy ai để tâm là mình từng gạch tên ai, bầu chọn ai, phần vì 5 năm ... Đọc thêm

VNTB – Biết ai đó tham nhũng, sao không tố cáo?

- 23.06.2020 1:20

Nguyễn Nam (VNTB) - Nếu đã biết người đó tham nhũng, thì trước tiên cần phải đi tố cáo, chứ sao lại giới thiệu hay ... Đọc thêm