Tag: đô thị

VNTB – Cây trong thành phố cứu nhiều người

- 12.05.2024 12:38

TS Phạm Đình Bá   (VNTB) - Một khu dân cư có thu nhập cao với nhiều công viên và cảnh quan có thể mát ... Đọc thêm

VNTB – Hà Nội, vì đâu nên nỗi?

- 21.10.2023 1:46

Quan Thế Dân   (VNTB) - Cái danh tiếng Hà Nội thanh lịch từ ngày xưa, nay không còn thấy mấy ai nhắc đến.   ... Đọc thêm

(VNTB)-Bình quân mỗi tỉnh 12 đô thị: Cấu trúc Việt Nam chạy về đâu?

- 13.08.2014 11:20

VNTB: Chỉ tính đến năm 2010, Việt Nam đã có đến 755 đô thị, tức trung bình mỗi tỉnh phải “gánh” 12 đô thị. Sự ... Đọc thêm