Tag: ChatGPT

VNTB – Thật và Ảo

- 23.03.2023 1:31

  Nguyễn Ngọc Duy Hân   (VNTB) - Ngày nay với khoa học kỹ thuật ngày một tân tiến, thật và ảo rất khó phân ... Đọc thêm

VNTB – Baidu ráng bắt chước ChatGPT cho Trung Quốc

- 10.03.2023 12:39

TS Phạm Đình Bá   (VNTB) - Chatbot AI (trí tuệ nhân tạo) của Baidu là Ernie Bot vẫn chưa được triển khai theo kế ... Đọc thêm

VNTB – Buổi chuyện trò ớn lạnh với ChatGPT

- 01.03.2023 7:32

  Đoàn H. Quốc   (VNTB) - Khi buổi chuyện trò kéo dài (thường là 2-3 tiếng) thì ChatGPT đôi khi rối trí mà dẫn ... Đọc thêm

VNTB – Chat với ChatGPT

- 15.02.2023 12:00

Thục Đoan   ChatGPT (viết tắt của Chat Generative Pre-training Transformer) là một chatbot được điều khiển bởi công nghệ AI do Công ty OpenAI ... Đọc thêm

VNTB – Chat GPT và Trí Tuệ Nhân Tạo (AI)

- 10.02.2023 7:55

  Đoàn Hưng Quốc   (VNTB) - Ai đút nhanh và nhiều tài liệu cho AI hơn sẽ thắng   Vào tháng 11/2022 công ty ... Đọc thêm

Việt Nam Thời Báo