Tag: ngoại tệ

VNTB – Tỷ giá ngoại tệ đang căng thẳng

- 25.05.2024 2:26

Hàn Lam   (VNTB) - Với biên độ áp dụng biên 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch ... Đọc thêm

VNTB – Tìm hiểu về kinh tế Trung Quốc – Chương 4: Tài chánh

- 18.02.2024 1:00

Đoàn Hưng Quốc   (VNTB) - Cả Hoa Kỳ và Trung Quốc mỗi nước đều mang một núi nợ cao bằng nhau lên đến 270% ... Đọc thêm

VNTB – Phan Quốc Việt mua hàng triệu Đô la tiền mặt để hối lộ

- 04.01.2024 3:11

Hàn Lam   (VNTB) - Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á, khai đã phải mượn tiền bạn bè rồi đổi sang ... Đọc thêm