Tag "Âu Dương Thệ"

Quay lại trang chủ
Diễn Đàn Tin mới VNTB

VNTB – Trao đổi cùng tác giả loạt bài “Biến cố Đồng Tâm báo hiệu rất xấu cho Đại hội 13!”

Nguyễn Nam (VNTB) – Trên trang Việt Nam Thời Báo có đăng loạt bài “Biến cố Đồng Tâm báo hiệu rất xấu cho Đại hội 13!” của tác giả Âu