Tag "Brussels"

Back to homepage
Thế Giới Tin mới VNTB

VNTB – Nokia giành được hợp đồng 5G của Bỉ – Huawei bị đẩy khỏi châu Âu.

Anh Khoa dịch   (VNTB) – Các hãng Orange và Proximus đã chọn Nokia để giúp xây dựng mạng 5G ở Bỉ khi họ loại Huawei trong bối cảnh Hoa