VNTB – Quyền tự do lập hội ở Việt Nam: sẽ có luật trong hai năm tới?

Hoài Nguyễn (VNTB) – “Xin chúc mừng Việt Nam đã phê chuẩn Công ước 98. Đây không chỉ là một quyền cơ bản, mà còn là quyền quan trọng cho... đọc thêm »

VNTB – Nhân sự cho công đoàn hiện tại?

Nguyễn Nam (VNTB) – Công đoàn (CĐ) là tổ chức của người lao động (NLĐ), do NLĐ và vì NLĐ, vì vậy ban chấp hành CĐ và đặc biệt chủ... đọc thêm »
Công đoàn độc lập

VNTB – Công đoàn độc lập vì sao là mối đe dọa cho thể chế chính trị Việt Nam?

Hoài Nguyễn (VNTB) – Căn cứ theo pháp luật hiện hành, thì rất có thể nếu chấp nhận có những tổ chức gọi là công đoàn độc lập, sẽ là... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: