Tag: đổi mới

VNTB – Đề án 1334/QĐ-TTg 2023 & Lúc túng toan lên bán cả trời – Phần 2

- 31.03.2024 12:40

Lê Bá Vận                       (VNTB) - Bán cả trời để phát triển đất nước trong tình hình mới.    Vào ngày 10 tháng 11 năm ... Đọc thêm

VNTB – Làm sao dân dùng trí tuệ để đấu tranh cho một Việt Nam mới?

- 24.02.2024 12:58

TS Phạm Đình Bá   (VNTB) - Trí tuệ nhân tạo có thể giúp cho dân, xã hội và xã hội dân sự tìm hiểu ... Đọc thêm

VNTB – “Đầu tư và Đổi mới sáng tạo” trong tình hình mới

- 12.09.2023 2:30

Hàn Lam (VNTB) - Định hướng của Việt Nam trong giai đoạn tới là thu hút đầu tư có chọn lọc hướng đến phát triển ... Đọc thêm

VNTB – Các nước đổi mới nhất thế giới năm 2022

- 30.03.2023 11:36

TS Phạm Đình Bá   (VNTB) - Việt Nam đứng thứ 48 trong 50 nước đứng đầu thế giới về đổi mới năm 2022   ... Đọc thêm

VNTB – Vừa đi vừa dò đường…

- 06.10.2022 2:35

Nguyễn Huyền (VNTB) - “Chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó, mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà ... Đọc thêm

VNTB – Thay đổi tư duy và hệ quy chiếu để phát triển

- 25.09.2022 4:06

  Nguyễn Quang Dy   (VNTB) - Từ nay đến trước Đại hội XIV (dự kiến vào tháng 1/2026) là “giai đoạn bản lề” để ... Đọc thêm

VNTB – Ba thập kỷ sau khi Liên Xô sụp đổ, cuộc sống ở Nga có thể tồi tệ hơn

- 03.01.2022 7:02

(VNTB) - Xã hội Nga  có  những tiến bộ thực sự cùng tồn tại với thất bại đau đớn.   Nhìn bề ngoài, 30 năm ... Đọc thêm

VNTB – Bạn nên học thứ bạn yêu thích hay lấy bằng để có việc làm?

- 21.05.2021 12:45

TS Phạm Đình Bá   Góp ý đổi mới   (VNTB) - Đừng nhầm lẫn sở thích với triển vọng nghề nghiệp. Hãy chọn lựa ... Đọc thêm

VNTB – Tình hình Việt Nam hiện nay*

- 19.04.2021 6:59

Đoàn Viết Hoạt   (VNTB) - Dân tộc có thể phát triển về mặt kinh tế nhưng không thể thực sự độc lập nếu không ... Đọc thêm

VNTB – Lợi ích chung

- 07.04.2021 2:45

TS Pham Đình Bá   Góp ý đổi mới   (VNTB) - Tất cả chúng ta đều ở trong cộng đồng cùng nhau. Nếu không ... Đọc thêm

VNTB – Tình hình Việt Nam hiện nay

- 19.03.2021 12:02

Đoàn Viết Hoạt   Chế độ cộng sản tồn tại ở Việt Nam đã gần nửa thế kỷ. Nếu kể cả miền bắc từ 1954 ... Đọc thêm