VNTB – Quân đội Trung Quốc ra thông điệp cho Hoa Kỳ

Ngân Bình dịch   (VNTB)- Từ dãy Hy Mã Lạp Sơn đến Biển Đông, Trung Quốc đang gia tăng thúc đẩy các yêu sách lãnh thổ gây khả năng xảy... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: