Tag: thăng tiến

VNTB – ‘Làm’ cái tiến sĩ để bổ sung lý lịch ‘thăng quan’?

- 05.05.2022 12:58

Mai Lan   (VNTB) - 46 đời tổng thống Mỹ chỉ có một người có trình độ tiến sĩ.   12.000 tỷ đồng chi cho ... Đọc thêm

VNTB – Quy hoạch cán bộ chủ chốt doanh nghiệp nhà nước để làm gì?

- 07.12.2021 7:11

Triệu Tử Long   (VNTB) - ‘Con ông – cháu cha’ có thêm cơ hội để tiến thân…   Ban Kinh tế Trung ương và ... Đọc thêm

VNTB – Lại nói chuyện lý lịch

- 25.02.2021 12:53

Nguỵ Hữu Tâm   (VNTB) - Lý lịch là chuyện thường ngày ở huyện, nhưng sao nó lại nặng nề như vậy ở nước ta?  ... Đọc thêm