Tag "vận động tranh cử"

Back to homepage
Đối Diện Tin mới VNTB

VNTB – Không được trúng cử vì mệnh lệnh hành chính

Ghi chép của Trần Dzạ Dzũng (VNTB) – “Tổ bầu cử nào để cho anh trúng cử thì bí thư chi bộ trên địa bàn đó phải chịu kỷ luật

Dân Chủ Tin mới VNTB

VNTB – Vận động tranh cử ở Việt Nam hiện nay ra sao?

Triệu Tử Long (VNTB) – Trong thể chế bầu cử của Việt Nam, đầu vào do Đảng giới thiệu, cử tri chỉ được thể hiện ý nguyện của mình qua thao

Chính Trị Tin mới VNTB

VNTB – Cấm vận động cá nhân cho lá phiếu “Đảng cử”?

Nguyễn Huyền (VNTB) – Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh kiên quyết chống các biểu hiện cơ hội; vận động cá nhân, phe cánh, lợi