VNTB – Trung Quốc muốn chiếm một cứ điểm khác của Philippines

VNTB – Trung Quốc muốn chiếm một cứ điểm khác của Philippines

Anh Khoa dịch

 

(VNTB) – Khoảng cách từ Bãi Ba Đầu đến Trung Quc nhiều gp 3 ln khong cách t đó đến Philippines

 

Ngày 8 tháng 4 năm 2021

Các tàu Trung Quc xut hin quanh Bãi Ba Đầu vào tháng 3 rt khác so vi các tàu cá thông thường. Đu tiên, chúng dường như không đánh cá. Hình nh v tinh cho thy chúng còn mi nguyên và được sp xếp vi đ chính xác quân s. Trung Quc cho biết các tàu này ch đơn gin là trú n trong thi tiết xu. Nhưng chính ph Philippines cho biết chúng thuc “lc lượng dân quân hàng hi” ca Trung Quc, mt lc lượng hi quân ph tr thuc quyn ch huy ca Quân đi Gii phóng Nhân dân. Kết qu là mt bt n mi nht Bin Đông.

Philippines nói rng Bãi Ba Đầu, mà h gi là Rn san hô Julian Felipe, nm trong “vùng đc quyn kinh tế” (EEZ) — khu vc trong vòng 200 hi lý tính t đường b bin ca mt quc gia với mt s quyn nht đnh. Rn san hô này, mt trong s nhiu rn san hô thuc qun đo Trường Sa trung tâm Bin Đông, trông không ging mt tài sn quý giá. Dài khong 13 km và có hình dng ging như mt chiếc boomerang, ch xut hin trên mt nước khi thy triu xung. Cách Philippines khong 320 km và cách Trung Quc khong 1.060 km. Tuy nhiên, Trung Quc, quc gia có tuyên b ch quyn đi vi gn như toàn b Bin Đông, đã xây dng và chiếm đóng các đo nhân to xung quanh các mm đá tương t Trường Sa, chng hn như Đảo Gạc Ma, 50 km v phía tây và Đá Ch Thp, 180 km v phía tây (xem bn đ). Hin có đường băng, h thng radar và nhiu loi tên la.

Vào năm 2016, tòa án quc tế The Hague đã bác b các tuyên b ch quyn mơ h và rng ln ca Trung Quc Bin Đông, bao gm c qun đo Trường Sa, trong mt v kin do Philippines khi xướng. Tuy nhiên, tng thng Philippines Rodrigo Duterte, phn ln tránh đi đu vi Trung Quc v vn đ này, thay vào đó mun chc gin M, mt đng minh nhưng cũng là mt nước tng chiếm đóng ca Philippines.

Vì vy, tht bt ng khi chính ph ca ông Duterte mnh m lên án nhng hành đng khiêu khích mi nht. Vào ngày 21 tháng 3, B trưởng Quc phòng Delfin Lorenzana đã yêu cu 220 tàu Trung Quc trong đm phá ca rn san hô ri khi “lãnh th thuc ch quyn ca chúng tôi”. Hai tun sau, ông phàn nàn rng Trung Quc đã th hin thái đ “hoàn toàn coi thường… lut pháp quc tế”. Ngày hôm sau, b trưởng ngoi giao Teddy Locsin đã ni gin trước “s gi di trng trn” ca Trung Quc. Mc dù nhiu tàu hin đã ri Rn san hô Whitsun, chúng được cho là đã phân tán đến các rn san hô gn đó, vn nm trong phm vi lãnh th ca Philippines.

Trung Quc đã trin khai mt lc lượng dân quân bin k t nhng năm 1970, và Vit Nam cũng vn hành mt hm đi tương t, mc dù không ln hoc hot đng tích cc bng lc lượng ca Trung Quc. Ryan Martinson thuc Trường Cao đng Chiến tranh Hi quân Hoa Kỳ cho biết, các tàu đánh cá ca Trung Quc đã đóng mt vai trò quan trng trong vic chiếm gi các bãi đá và bãi cát trong tình trng tranh chp như Đá Vành Khăn vào năm 1994 và Bãi cn Scarborough vào năm 2012. Vào cui năm 2019 và 2020, Trung Quc đã s dng c lc lượng dân quân hàng hi và lc lượng tun duyên ca mình đ uy hiếp tàu West Capella, mt con tàu được Malaysia cp phép đ khoan du và khí đt. Vào tháng 1, Trung Quc đã thông qua lut m rng quyn hn ca lc lượng tun duyên, cho phép lc lượng này s dng vũ lc d dàng hơn.

Cuc đi đu vi West Capella đã khiến M điu mt tàu chiến, sau đó là máy bay ném bom và cui cùng là mt cp hàng không mu hm ti khu vc này. Ln này, M đã quyết đnh th hin sc mnh mt ln na. Vào ngày 4 tháng 4, mt nhóm tàu sân bay tn công ca M, dn đu là USS Theodore Roosevelt, đã tiến vào Bin Đông.

Chính ph Philippines không nht quán. Bt chp nhng tuyên b gin d ca cp dưới, ông Duterte t ra mm mng: “Bt k s khác bit nào gia chúng tôi vi Trung Quc… chúng s không là tr ngi đi vi qu đo tích cc chung ca quan h hu ngh song phương gia hai nước. Như ông đã nói vào tháng Hai, “Tôi không muốn thách thức Trung Quc, vì chúng tôi đang tránh bt kỳ cuc đi đu nào có th dn đến tình trng khó có kh năng đi phó.” Ngay c khi ông mun c lc lượng tun duyên hoc hi quân ca mình đ đy các tàu Trung Quc ra khi Bãi Ba Đầu, các lc lượng này vn thiếu các bn đ cn thiết đ di chuyn trong vùng nước nông xung quanh.

Nguồn: The economist


 

Visited 1 times, 1 visit(s) today
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)