Tag "Bí thư thành uỷ Nguyễn Văn Nên"

Back to homepage
Tin mới VNTB

VNTB – Tín hiệu cho sức mạnh của lá phiếu cử tri đảng viên?

Mai Lan (VNTB) – TP.HCM: ‘Người đứng đầu phải có chương trình hành động trước khi được giao nhiệm vụ’. Câu trên là được rút từ ý từ của nội