Tag "chương trình hành động"

Back to homepage
Tin mới VNTB

VNTB – Hiểu tình hình địa phương, hiểu tâm tư quần chúng như thế nào?

Hồng Dân (VNTB) – Việc vận động bầu cử ở Việt Nam là phải qua hội nghị tiếp xúc cử tri do Mặt trận tổ chức. Điều này không bắt

Tin mới VNTB

VNTB – Tín hiệu cho sức mạnh của lá phiếu cử tri đảng viên?

Mai Lan (VNTB) – TP.HCM: ‘Người đứng đầu phải có chương trình hành động trước khi được giao nhiệm vụ’. Câu trên là được rút từ ý từ của nội

Dân Chủ Tin mới VNTB

VNTB – Chương trình hành động của những ứng viên là gì?

Hiền Lương (VNTB) – Dự kiến Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18-10-2020. Thời gian