Sân golf Phan Thiết

VNTB – Sân Golf Phan Thiết (Bài 5)

Bài 5. Người trong cuộc chơi   Phan Bình Minh   (VNTB) – Sân Golf Phan Thiết đẳng cấp quốc tế biến thành khu đô thị – một dự án... đọc thêm »
Sân Golf Phan Thiết

VNTB – Sân Golf Phan Thiết ( Bài 4)

Bài 4. Kế hoạch hoàn hảo Phan Bình Minh (VNTB) – Sân Golf Phan Thiết đẳng cấp quốc tế biến thành khu đô thị – một dự án rút ruột... đọc thêm »
Sân Golf Phan Thiết

VNTB – Sân Golf Phan Thiết ( Bài 3)

Bài 3. “Tỉnh Rạng Đông” Phan Bình Minh (VNTB) – Sân Golf Phan Thiết đẳng cấp quốc tế biến thành khu đô thị – một dự án rút ruột tài... đọc thêm »
sân Golf Phan Thiết

VNTB – Sân Golf Phan Thiết ( Bài 2)

Bài 2. Nhận diện nhóm lợi ích Bài 1: Thách thức lò Ông Trọng … Phan Bình Minh (VNTB) – Sân Golf Phan Thiết đẳng cấp quốc tế biến thành khu... đọc thêm »
Sân Golf Phan Thiết

VNTB – Sân Golf Phan Thiết (bài 1)

Bài 1. Thách thức lò Ông Trọng … Phan Bình Minh I. Giới thiệu và lời dẫn 1. Giới thiệu Chuỗi bài viết này chúng tôi giới thiệu một dự án... đọc thêm »

VNTB – Đại hội 13 đi về đâu? (phần II)

Phần I: Thước đo đánh giá cán bộ bị “bẻ cong” Phần II:  “Nhóm lợi ích” Âu Dương Thệ   II. Những chứng cớ rất rõ ràng chứng minh sự... đọc thêm »

VNTB – Đại hội 13 đi về đâu? ( Phần I)

Phần I: Thước đo đánh giá cán bộ bị “bẻ cong” Âu Dương Thệ   (VNTB) – Việt Nam đứng đội sổ thứ 176/180 nước về tự do báo chí, nhưng... đọc thêm »

VNTB – Làm kinh tế: Quân đội “Vì mình quên nhân dân”!

Nguyễn Đình Ấm (VNTB) Với người dân mảnh đất nghìn đời ông cha để lại nuôi sống bao thế hệ nhưng khi quan chức, đại gia “khát” thì muốn hay không... đọc thêm »