Tag: Đan Tâm

VNTB – Chính Trị Gia Trí Thức Việt Nam kể từ 1975  ( Bài 3)

- 27.06.2023 5:01

Đan Tâm (VNTB) - Một đất nước mà tham nhũng tràn lan như vậy thì đi đâu về đâu, người dân biết dựa vào đâu ... Đọc thêm

VNTB – Chính Trị Gia Trí Thức Việt Nam kể từ 1975  ( Bài 2)

- 26.06.2023 5:20

Đan Tâm  (VNTB) - Xét đến môi trường chính trị VN từ 1945 đến hiện tại thì sự cần thiết  của một tầng lớp chính ... Đọc thêm

VNTB – Việt Nam Cần Có Trí Thức Chính Trị (Bài1)

- 24.06.2023 6:06

 Đan Tâm    (VNTB) - ‘Quân tử’ ví như chính trị gia trí thức có thể đối xử với nhau rất  hài hoà, nhưng có ... Đọc thêm

VNTB – Chạy khỏi Sài Gòn bị phong tỏa để về quê tỵ nạn dịch bệnh Vũ Hán-2019

- 24.09.2021 6:36

  Đan Tâm 23/09/2021  Cho đến ngày 22 Tháng 9/2021, Worldometer đã thống kê được 707.436 người nhiễm và 17.545 người chết vì virus Vũ ... Đọc thêm

VNTB- Chủ trương “chống dịch như chống giặc” bằng biện pháp “3 tại chỗ, 1 cung đường, 2 điểm đến” rối loạn

- 23.09.2021 4:29

Đan Tâm   (VNTB) - Người lao động chịu nhiều thiệt thòi nhất trong thời kỳ đại dịch cúm Vũ Hán Covid-19, do các biện pháp ... Đọc thêm

VNTB – Phù Nam ( Bài 2)

- 13.01.2021 12:05

Đan Tâm    (VNTB) - Cho đến năm 1471 phía nam tỉnh Bình Thuận đến mũi Cà Mau là đất đang bồi nên gọi là ... Đọc thêm

VNTB – Phù Nam (Bài 1)

- 12.01.2021 12:21

Đan Tâm   (VNTB) - Cho đến năm 1471 phía nam tỉnh Bình Thuận đến mũi Cà Mau là đất đang bồi nên gọi là ... Đọc thêm

VNTB – Chân Lạp – Cao Miên ( bài 2)

- 10.01.2021 11:45

Đan Tâm   (VNTB) - Các sử gia và các nhà bình luận vô tình hay cố ý đã làm cho nhiều người, Việt nam ... Đọc thêm

VNTB – Chân Lạp  – Cao Miên ( bài 1)

- 10.01.2021 12:00

Đan Tâm   (VNTB) - Các sử gia và các nhà bình luận vô tình hay cố ý đã làm cho nhiều người, Việt nam ... Đọc thêm

VNTB – Champa ( Chiêm Thành)

- 09.01.2021 12:00

Đan Tâm   Lịch sử VN chỉ ghi nhận & nghiên cứu nhiều về xứ Champa (Chiêm Thành) từ khi chúa Nguyễn Hoàng vào cai ... Đọc thêm

VNTB – Luật MAGNITSKY toàn cầu của thế giới dân chủ bắt đầu áp dụng cho Việt Nam

- 22.12.2020 4:17

Đan Tâm   (VNTB) - Luật MAGNITSKY toàn cầu của thế giới dân chủ bắt đầu áp dụng cho Việt Nam qua vụ nêu đích ... Đọc thêm