VNTB- Đảng CSVN: những nguy cơ nội tại (bài 9)*

Đan Tâm (VNTB) – Về đối ngọai hiện tại thì rõ ràng là Trung Cộng đang siết chặt bao vây Việt Nam bằng 4 gọng kìm: Lào, Campuchia, đất liền... đọc thêm »

VNTB – Đảng CSVN: những nguy cơ nội tại ( bài 8)*

Đan Tâm (VNTB) – Đứng trung lập giữa Mỹ và Trung Quốc là một nguy cơ quốc tế khá lớn cho Đảng và nhà nước VN Bài 8: Nguy cơ do... đọc thêm »

VNTB – Đảng CSVN: những nguy cơ nội tại ( Bài 7)*

Đan Tâm (VNTB) – Đối đầu “dữ dội” giữa Mỹ và ĐCSTQ , giữa quốc tế và ĐCSTQ là một nguy cơ cho ĐCSVN vì ĐCSVN có cùng ý thức... đọc thêm »

VNTB – Đảng CSVN: những nguy cơ nội tại ( Bài 6)*

Đan Tâm (VNTB) –  Để thoát khỏi những  nguy cơ đó phần lớn tùy thuộc vào thể chế chính trị ở Việt Nam có thay đổi được gì không theo... đọc thêm »

VNTB – Đảng CSVN: những nguy cơ nội tại ( Bài 5)*

Đan Tâm   (VNTB) – Có hai sự kiện tưởng nhỏ nhưng đủ để khẳng định thêm một nguy nan lớn cho đảng CSVN   Bài 5: 2 sự kiện... đọc thêm »

VNTB – Đảng CSVN: những nguy cơ nội tại ( Bài 4)*

Đan Tâm (VNTB) – Dường như bắt đầu từ lúc ĐCSVN chấp nhận cuộc chơi với phương Tây làm cho hầu hết các viên chức được đi đây đi đó... đọc thêm »

VNTB – Đảng CSVN: những nguy cơ nội tại – Không trừ được tận gốc tham nhũng ( Bài 3)*

Đan Tâm (VNTB) – Thực trạng về hành xử của đảng viên các cấp đang phản ảnh cho nhân dân & quốc tế nhìn thấy rõ vấn nạn tham nhũng,... đọc thêm »

VNTB – Đảng CSVN: những nguy cơ nội tại ( Bài 2)*

Đan Tâm Bài 2: Nguy cơ do duy trì an ninh chính trị bằng bạo lực (VNTB) Duy trì an ninh chính trị bằng bạo lực là việc làm rất... đọc thêm »

VNTB – Đảng CSVN: những nguy cơ nội tại (Bài 1)

Đan Tâm (VNTB) – Không thu hút được nhân tài trong và ngoài đảng CSVN cũng như trong và ngoài nước là một nguy cơ lớn của đảng CSVN.  ... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: