Tag: Phúc đáp

VNTB – Việt Nam trả lời LHQ về Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Cấn Thị Thêu, Nguyễn Thị Tâm và Phạm Thị Đoan Trang

- 22.02.2021 4:45

Việt Nam Thời Báo   Chất vấn của LHQ   Tham chiếu AL VNM 5/2020 (ngày 10 tháng 11 năm 2020) Các cáo buộc được ... Đọc thêm

VNTB – Người viết báo tự do ở Việt Nam bị hạn chế quyền chính trị

- 04.04.2020 1:59

Nguyễn Nam (VNTB) - Nội dung “Phúc đáp Kháng thư của Liên Hiệp Quốc về nhà báo Phạm Chí Dũng” trên trang Việt Nam Thời ... Đọc thêm

VNTB – Tự do báo chí và “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025”

- 04.04.2020 12:56

Triệu Tử Long “Trong thực tế, người Việt Nam được hưởng đầy đủ các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và truy ... Đọc thêm

VNTB – Phúc đáp Kháng thư của Liên Hiệp Quốc về nhà báo Phạm Chí Dũng

- 03.04.2020 5:45

Phúc đáp kháng thư của Báo cáo viên đặc biệt về việc thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do ý kiến và biểu lộ; ... Đọc thêm