Tag: UN

VNTB – Người viết báo tự do ở Việt Nam bị hạn chế quyền chính trị

- 04.04.2020 1:59

Nguyễn Nam (VNTB) - Nội dung “Phúc đáp Kháng thư của Liên Hiệp Quốc về nhà báo Phạm Chí Dũng” trên trang Việt Nam Thời ... Đọc thêm

VNTB – Tự do báo chí và “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025”

- 04.04.2020 12:56

Triệu Tử Long “Trong thực tế, người Việt Nam được hưởng đầy đủ các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và truy ... Đọc thêm

VNTB – Phúc đáp Kháng thư của Liên Hiệp Quốc về nhà báo Phạm Chí Dũng

- 03.04.2020 5:45

Phúc đáp kháng thư của Báo cáo viên đặc biệt về việc thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do ý kiến và biểu lộ; ... Đọc thêm