VNTB – Ban Bí thư Trung ương cãi nhau chuyện gì?

VNTB – Ban Bí thư Trung ương cãi nhau chuyện gì?

TS Phạm Đình Bá

 

(VNTB) – Tuy là cùng phe tà phái, nhưng không ai tin ai.

 

Bạn biết không, ban Bí thư trung ương của chúng ban hành chỉ thị 24 với dã tâm trấn áp xã hội trong lúc chuẩn bị để đón tổng thống Biden đến thăm Việt Nam vào tháng 9/2023. Chúng ngoài mặt tỏ ý vui mừng khi Biden chính thức nâng tầm quan hệ Việt Nam với Hoa Kỳ, nhưng bọn chúng lại vừa mừng vừa run, tâm thái của kẻ tiểu nhân.

Bọn bí thư chủ chốt của chúng có 15 người, bao gồm Nguyễn Phú Trọng (đảng), Tô Lâm (công an), Phan Văn Giang (bộ đội), Vương Đình Huệ (quốc hội), Nguyễn Hòa Bình (tòa án), Lê Minh Khái (phó thủ tướng), Phạm Minh Chính (thủ tướng) và Trương Thị Mai (có để làm cảnh), và một số tên khác. Mục tiêu của chỉ thị 24 là đảm bảo độc đảng độc tài toàn trị trong bối cảnh Việt Nam ngày càng phát triển sâu rộng và hội nhập quốc tế. 

Project 88 là một tổ chức phi chính phủ làm việc để ủng hộ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam, thường đưa tin về các tù nhân lương tâm bị còng tay theo biểu hiệu 88. Gần đây có người gởi cho Project 88 một bản chỉ thị 24 của ban bí thư trung ương đảng gửi cán bộ về tăng cường kiểm soát nội bộ trong bối cảnh các bang giao mới và tranh chấp ảnh hưởng Mỹ Trung. [1] 

Không biết ai là người gởi chỉ thị 24 đến Project 88, tuy vậy việc làm của người nầy thật đáng nễ vì tiếng vang của cái xì-căng-đan của chỉ thị 24 trong quan hệ Mỹ Việt làm tổn hại uy tín đảng cộng sản Việt Nam trên thế giới là khá sâu. 

Đặc biệt, Project 88 đã thành công trong việc phổ biến rộng rãi chỉ thị 24, dẫn đến một bài xã luận của ban biên tập tờ Washington Post, một trong những tờ báo chính trị hàng đầu ở Mỹ, về dã tâm và hành vi ngụy quân tử của bọn bí thư. Tờ Washington Post cho rằng “Việt Nam đang nói dối với bạn bè của mình. Một tài liệu bí mật đã chứng minh điều đó.” [2] 

Chỉ thị 24 tìm cách chấm dứt sự can thiệp của nước ngoài vào xây dựng chính sách; ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống, văn hóa của cán bộ; và ngăn chận các nước cũng như các nhóm trong nước để họ không thể xử dụng các hợp tác quốc tế để thúc đẩy xã hội dân sự và hoạt động đối lập chính trị. 

Lý do căn bản để theo đuổi những mục tiêu chính sách này theo chỉ thị 24 là “các thế lực thù địch và phản động” đã lợi dụng những nỗ lực hợp tác quốc tế bằng cách ‘tác động đến việc hoạch định chính sách và phát triển lập pháp. . . [và] hình thành các liên minh và mạng lưới xã hội dân sự, công đoàn độc lập, và . . . các nhóm đối lập chính trị trong nước’. 

Theo chỉ thị 24, những can thiệp của nước ngoài có thể xảy ra vì viện trợ và tài trợ nước ngoài hiện nay không được quy định và kiểm soát chặt chẽ. Các cường quốc, thường phối hợp với các tổ chức trong nước, đã ‘lợi dụng các thể chế và cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết để huy động và thành lập các tổ chức chính trị đối lập’.

Chỉ thị 24 ban hành 9 mệnh lệnh để các tổ chức đảng và nhà nước thực hiện. Những lệnh trên nầy chỉ đạo các chi bộ đảng trong văn phòng chính phủ, quốc hội và bộ công an triển khai chỉ thị 24.

Về giao lưu toàn cầu, bọn bí thư muốn quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên và dân đi ra nước ngoài làm ăn, hợp tác, giao lưu, thăm quan, du lịch. Chúng không muốn những người nầy giao lưu và làm việc để hình thành các tổ chức chính trị độc lập trong nước. 

Bọn bí thư mặc dù chúng đã ký kết các hiệp định lao động quốc tế, nhưng chúng muốn ngăn chặn việc thành lập các tổ chức lao động độc lập, nhất là các cơ sở độc lập trên cơ sở sắc tộc hoặc tôn giáo. Chúng muốn chủ động khi tham gia Tổ chức Lao động Quốc tế để kiểm soát các tổ chức lao động. Chúng muốn giám sát và xử lý kịp thời và nghiêm minh các tổ chức lao động độc lập mà theo chúng là ‘thành lập hoặc hoạt động trái pháp luật’.

Bọn nầy ngoài mặt thì làm như cởi mở về hợp tác quốc tế, nhưng chúng nói vậy mà không làm vậy. Chúng muốn chú tâm kiểm soát những phát triển quốc tế, dự án hợp tác, đầu tư nước ngoài, hoạt động của các công ty đa quốc gia, các tập đoàn, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; kiểm soát các hiệp hội, quỹ xã hội, tổ chức từ thiện, tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp xã hội và các hoạt động nhận được hỗ trợ và viện trợ nước ngoài; ngăn chận việc thành lập và hoạt động của công đoàn độc lập; và ngăn chận việc đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể. 

Đặc biệt chúng muốn đàn em của chúng phải nâng cao cảnh giác, ngăn chặn các mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia như tự diễn biến và tự chuyển hóa, đặc biệt trong việc hoạch định chính sách và lập pháp về phát triển, làm suy yếu chế độ từ bên trong và đe dọa lợi ích và sự tồn vong của chế độ.

Chúng muốn đàn em của chúng cảnh giác, tránh cơ hội để tự diễn biến khi tham gia các sáng kiến, chiến lược của các cường quốc. Chúng không muốn để các nhà đầu tư nước ngoài “núp bóng”, chiếm lĩnh thị trường trong nước và doanh nghiệp và chiếm lĩnh các ngành kinh tế quan trọng, đồng thời nắm giữ các vị trí có ảnh hưởng quốc phòng và an ninh, gây ảnh hưởng xấu đến nền độc lập, nền kinh tế và ổn định chính trị.

Chúng muốn tăng cương kiểm soát những người lợi dụng lợi thế quốc tế, các thể chế và cam kết mà Việt Nam đã ký kết để huy động và hình thành tổ chức chính trị đối lập, thúc đẩy cách mạng màu và những cuộc cách mạng đường phố.

Về tự do ngôn luận, chúng muốn phát huy vai trò của báo chí và truyền thông trong việc đấu tranh chống các xu hướng dân túy, dân sự, phản biện chống đảng, những quan điểm sai trái và sự phá hoại của các thế lực thù địch.

Về quyền hội họp ôn hòa, chúng muốn nắm chắc tình hình, chủ động ngăn chặn, phát hiện kịp thời, đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, đối thủ chính trị, và mọi loại tội phạm, đặc biệt là các hoạt động kích động biểu tình và bạo loạn.

Về xã hội dân sự và giám sát các điều ước quốc tế mà chúng đã long trọng ký kết, chúng muốn “chủ động xây dựng phương án phòng ngừa, kiểm soát các tình huống phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự xã hội khi Việt Nam thực hiện cam kết quốc tế, bảo đảm an ninh quốc gia trong mọi tình huống.”

Về cái mà chúng gọi là “an toàn về kinh tế, văn hóa, xã hội và ngoại giao”, chúng muốn ‘kết hợp chặt chẽ các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại với quốc phòng và an ninh, đồng thời gắn quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội, và đối ngoại’.

Về kiểm soát xã hội, chúng muốn xây dựng và tăng cường điều kiện an ninh, thế trận an ninh và chiến lược bảo vệ an ninh, chú ý đến các phong trào, đặc biệt là trong cộng đồng dân cư, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất và khu vực tập trung đông công nhân.

Nếu bạn có thể biến thành con muỗi để lắng nghe các cuộc họp của bọn bí thư, bạn sẽ có thể có những ấn tượng gì? 

Phạm Minh Chính có lần đã vô tình để lộ lối đối thoại có tính lãnh đạo trong cách chúng cư xử với nhau – “Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì đâu!”. Bọn bí thư là bọn tà đạo với dã tâm bất chính, cách ăn nói của chúng có phần côn đồ.

Luật sư Đặng Đình Mạnh trên trang VNTB phân tích về những bất ổn trong nội bộ của chúng mà chúng ta đã chứng kiến trong thời gian gần đây. Qua những hỗn loạn nầy, bọn bí thư không chắc có tình đồng chí như chúng ba hoa xảo trá. [3]

Chúng “ăn của dân không từ một cái gì”. Mỗi tên trong bọn chúng có vây cánh và các phe nhóm trong chúng nó xung đột trong mức độ mà chúng có thể vơ vét qua tham nhũng. Như anh Trần Thanh Cảnh nhận định, các phe nhóm nầy tham lam vô độ – “càng ăn càng đói, càng uống càng khát”! [4]

Chỉ thị 24 cho thấy chúng bị ám ảnh bởi ham muốn kiểm soát mọi chuyện. Cũng không xa sự thật bao nhiêu khi chúng ta nghi ngờ rằng các cuộc họp của chúng là khi chúng ngồi lại với nhau để hoạch định và triển khai tội ác của chúng. Ví dụ như chúng là bọn quyết định nhiều vụ cưỡng chiếm đất của dân, cụ thể là ra lệnh tấn kích Đồng Tâm và bắn chết cụ Lê Đình Kình 84 tuổi đời 60 tuổi đảng. 

Chính chúng ra quyết định đàn áp dân biểu tình chống Trung Quốc những năm 2015. Chính chúng âm mưu để lập đặc khu cho Trung Quốc mướn đất 99 năm. Chính chúng cố tình dấu diếm những vụ tàu Trung Quốc giết hại ngư dân trên biển Đông. Chính chúng là bọn đầu xỏ hỗ trợ việc địa phương che dấu thảm họa thải độc chất ra biển từ nhà máy Formosa và ăn chận tiền bồi thường cho dân bị thiệt hại. Chúng là bọn có tâm địa độc hại như rắn rít!

Chúng là bọn ra quyết định cứ mỗi 1 đồng chi cho giáo dục, nhà nước độc đảng chi 15 đồng cho công an và 27 đồng cho bộ đội.[5] Chúng theo đuổi chính sách ngu dân để duy trì độc đảng độc tài toàn trị.

Chỉ thị 24 cho thấy chúng bị ám ảnh nặng nề về quá khứ chiến tranh gần 50 năm qua, lúc nào cũng rối loạn lo âu vì thế lực thù địch từ nước ngoài, dễ hồi tưởng lại các sự kiện chấn thương. Những tên già trong chúng nó có thể mất ngủ mãn tính, khó có khả năng tập trung, dễ cáu gắt với nhau. 

Chỉ thị 24 cho thấy chúng muốn làm giàu nhưng chúng lại lo mất quyền. Chúng nó có thể nghi ngờ  nhau về tự diễn tiến, tự chuyển đổi. Tuy là cùng phe tà phái, nhưng không ai tin ai.

Chúng lo ngai ngái về cách mạng màu, đối lập chính trị, những cuộc cách mạng đường phố. Tại sao? Bởi vì chúng nói láo quá nhiều đến độ chúng không còn thẩm quyền và tính hợp pháp về đạo đức cũng như về lãnh đạo.

Bạn ơi, gần 100 triệu dân mình muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng kỳ vọng nầy bị chận đứng gần một thế kỷ chỉ vì độc tài độc đảng toàn trị và bọn bí thư cùn ngăn sông cấm chợ và bao cấp. Sức mạnh của hàng chục triệu người mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn rất mạnh mẽ. Có bất cứ điều gì có thể ngăn chặn được sức mạnh nầy chăng?

Điều gì sẽ xảy ra khi bọn bí thư ở Trung Quốc và Việt Nam không đáp ứng được sự mong đợi và nguyện vọng của hàng trăm triệu và hàng chục triệu dân? 

Câu trả lời cho câu hỏi đó có ý nghĩa sâu sắc đối với tương lai của người dân Trung Quốc và người dân Việt Nam, với nhiều triển vọng đổi thay ở nơi dân có đời sống khá hơn và có nhiều giờ hơn để suy nghĩ về những thể chế thay đổi khi người dân thực sự tham gia vào việc bầu chọn những người thực sự đại diện cho chính họ.

____________

Nguồn:

1. Project 88, Ben Swanton, and Michael Altman-Lupu. VIETNAM’S LEADERS DECLARE WAR ON HUMAN RIGHTS AS A MATTER OF OFFICIAL POLICY. March 1, 2024; Available from: https://the88project.org/vietnams-leaders-declare-war-on-human-rights/.

2. Washington Post. By the Editorial Board. Vietnam is lying to its friends. A secret document proves it. March 6, 2024 Available from: https://www.washingtonpost.com/opinions/2024/03/06/vietnam-directive-24-repression/.

Bản dịch: VNTB – Báo Mỹ: Việt Nam đang xạo với bạn bè quốc tế.

3. LS Đặng Đình Mạnh. VNTB – Nguyên nhân chính trường Việt Nam hỗn loạn. 09/04/2024; Available from: https://vietnamthoibao.org/vntb-nguyen-nhan-chinh-truong-viet-nam-hon-loan/.

4. Tiếng Dân. Trần Thanh Cảnh. Vì sao? 8-4-2024; Available from: https://baotiengdan.com/2024/04/08/vi-sao/.

5. Quốc Hội Việt Nam. NGHỊ QUYẾT SỐ 105/2023/QH15 VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024. 01/12/2023; Available from: https://quochoi.vn/content/tintuc/Lists/News/Attachments/82755/D03_NQ105_Nghi%20quyet%20ve%20%20phan%20bo%20NSTW%20nam%202024_Phu%20luc.pdf.


 


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (4)
 • comment-avatar
  TPHCM 1 month

  Bài viết xưng “chúng” (?),mang tính hằn học, cực đoan…, chắc không phù hợp với tôn chỉ của VNTB?

 • comment-avatar
  TPHCM 1 month

  Tôi có góc nhìn khác.Về góc độ bảo vệ cho mình thì ĐCSVN ngầm quy định nội bộ để đối phó thì cũng bình thường thôi. Và phía bên kia thì Nhà trắng cũng có những toan tính riêng chứ cũng chả tốt lành gì. Cuộc chơi đồng sàng dị mộng giữa 2 cựu thù này hai bên cùng có lợi.

 • comment-avatar
  TPHCM 1 month

  Tác giả xưng “chúng” là hằn học, cực đoan không phù hợp văn phong của VNTB, cần biên tập lại

 • comment-avatar
  Nguyễn Tuấn Anh 1 month

  “Có bất cứ điều gì có thể ngăn chặn được sức mạnh nầy chăng?”

  Hơi bị nhìu lun . Kể ra vài món ăn chơi . Tình yêu Đảng & chế độ, thể hiện wa sự lo lắng về tất cả những gì liên wan tới Đảng, ngân sách, sự tồn vong của Đảng … Kế là sự thành kính tôn sùng bất cứ thì gì dính tới Đảng, nhứt là trí thức đảng viên . Những lời kiu gọi ôn hòa, bất bạo động cũng đóng góp phần hổng nhỏ . Hiểu sai hoàn toàn những khái niệm cơ bản là nền tảng … Đó là chưa kể Mỹ đang thỏa thuận cung cấp vũ khí cho bộ Công An