VNTB – Có nhiều người Việt Nam quan tâm đến nhân quyền không

VNTB – Có nhiều người Việt Nam quan tâm đến nhân quyền không

Ngọc Vân

 

(VNTB) – Có thể những người đang cổ xúy cho nhân quyền đang ở vào hoàn cảnh là họ quảng bá hay rao bán một sản phẩm mà có thể không ai muốn mua.

 

Vi nhiu người Min Nam, 30 Tháng Tư là ngày đánh du cái chết ca t do, ca nhân quyn, là ngày khi đu ca hơn 10 năm đói ăn. Tuy vy, mt điu mà nhiu người đu tranh cho nhân quyn Vit Nam mun biết là liu có nhiu người dân quan tâm đến t do ca chính h hay không. Và hình như cho đến nay, chưa có ai có câu tr li rõ ràng cho câu hi này.

Câu hi v t l dân chúng quan tâm đến nhân quyn quan trng đi vi nhng người mun đu tranh cho t do, dân ch, và nhân quyn nhiu khía cnh. Nếu đa s dân chúng không quan tâm đến nhân quyn, liu cuc đu tranh ca nhng nhà hot đng dân ch và nhân quyn có thành công được không hay là đu tranh đ ri tránh đâu? Nếu người ta không quan tâm, h đang đu tranh cho ai? Nếu đa s dân không quan tâm đến nhân quyn, ai s ng h h trong cuc đu tranh này, nht là lúc mà h b đưa ra tòa? Nếu người ta không quan tâm đến nhân quyn, có phi vic h lên tiếng trên Facebook, Youtube cũng chng có my người bun nghe không? Nếu đa s dân chúng không quan tâm đến nhân quyn, ai s giúp gia đình h khi h b tù đày?

Có l là ai Vit Nam cũng đã tng là nn nhân ca nhng v vi phm nhân quyn. Nh và ph biến nht là ra đường, t nhiên b công an giao thông thi còi vào và kiếm c pht tin. Trong trường hp này, quyn đi li ca người dân b vi phm. Ít ph biến hơn mt chút là khi có vic ra phường là đi din vi kh năng phi xì tin ra. Đy là nh. Nng hơn là đt ca người dân có t thi trước khi nhà nước này ra đi, b ly mt quyn s hu, ch còn li quyn s dng. Mà cái quyn s dng y cũng có th b “thu hi” bt c khi nào nhà nước mun vi giá r mt. Nng hơn na nhưng hiếm là ra đường, b k có chc có quyn đng xe ri phi ngm b hòn làm ngt. Mt người bn ca tôi đi ngang đường, b mt quan chc hi quan lái xe trong tình trng say rượu đng phi. Gia đình cũng kin ra tòa nhưng cui cùng phi chu thua. Anh b chn thương s não và tr nên ging như tr con. Ti cho người v tr va phi chăm sóc va phi làm lng nuôi chng và con nh.

Nếu vy, có phi có rt nhiu người quan tâm đến nhân quyn vì quyn ca h b vi phm? Hình như không phi vy. Khi tôi đăng bài lên án tình trng vi phm nhân quyn ti Vit Nam, bn bè tôi hu như chng ai LIKE. Nhiu người còn lng lng ri khi cuc đi tôi trên mng xã hi. Có th quý v cho trường hp ca tôi là cá bit. Tuy vy, Facebook ca din viên Tăng Thanh Hà đăng vài tm hình thì có c chc ngàn người Thích, có Post còn có vài chc ngàn Like. Trong khi đó, nhng người ni tiếng nht trên Facebook trong gii đu tranh cho nhân quyn thường ch được vài chc hay vài trăm lượt Thích. Có th quý v cho rng không th so sánh mc đ quan tâm đến vic đu tranh vi … nh din viên được.

Tuy vy, theo t chc Asianbarometer, t do ngôn lun hay nhân quyn nói chung, không nm trong top 8 vn đ mà người Vit Nam quan tâm nht vào năm 2015. Các vn đ mà người dân quan tâm nht là các vn đ dân sinh: vic qun lý nn kinh tế, lương bng, nghèo đói, tht nghip, tham nhũng, nông nghip, và giáo dc, xếp theo th t t có nhiu người quan tâm nht tr xung.

Asian barometer là mt t chc ln có uy tín t nhiu chc năm qua. H thuc Chương Trình Nghiên Cu Dân Ch Đông Á thuc Trường Đi Hc Quc Gia Đài Loan và h t chc kho sát ý kiến ca dân chúng ti 18 nước châu Á mi 5 năm (1). Quý v có th tìm hiu thêm v h ti đây: http://www.asianbarometer.org/intro/introduction. Theo Wikipedia, có ít nht 97 công trình nghiên cu da trên các d liu kho sát ca h t các trường đi hc có tiếng trên thế gii; trong đó có Đi Hc Johns Hopkins và University of California Irvine (2).

Có th quý v cho rng kết qu kho sát không phn ánh chính xác thc trng ti Vit Nam. Mt s người cũng có suy nghĩ như quý v. Mt v giáo sư dy mt trường đi hc ln Hoa Kỳ, người có tham gia thc hin cuc kho sát ca Asianbarometer ti Vit Nam vào năm 2020 cũng nói vi tôi rng ông y không còn tin vào kết qu ca các cuc kho sát na. Người ta nói mt đàng, làm mt no, ông y nói vi tôi. Sau khi tôi trình bày các d kin này trong mt cuc hp mt ca nhng người đu tranh cho nhân quyn, mt người gi đin cho tôi và nói rng bà đã tng làm vic cho Gallup, mt t chc kho sát ý kiến ni tiếng ca Hoa Kỳ, vi kinh phí hot đng hàng năm đến hơn 100 triu M kim. Bà nói rng kết qu kho sát rt khó chính xác, đc bit là khi liên quan đến vic kho sát các ý kiến có liên quan đến chính tr ti các nước đc tài. Có th mt s người không dám tr li thành tht vi người l khi được hi ý kiến. Đc bit là khi ý kiến ca h trái vi ý kiến ca nhà nước.

Tuy vy, vn đ đt ra đây là có bao nhiêu người dân Vit Nam coi nhân quyn là vn đ nghiêm trng Vit Nam và tôi nghĩ rng không ai có được mt ước lượng chính xác. Do đó, có th nhng người đang c xúy cho nhân quyn đang vào hoàn cnh là h qung bá hay rao bán mt sn phm mà có th không ai mun mua. Trong kinh doanh, nếu làm thế, ch có phá sn thôi.

______________

Tài liệu tham khảo

1. Introduction – 台大胡佛東亞民主研究中心 Asian Barometer

2. Asian Barometer Survey – Wikipedia


 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Nguyễn Tuấn Anh 2 years

    Câu hỏi của tựa đề, 2 hào của tớ là có thể ngày xưa có . Nhưng từ hồi Phạm Đoan trang cổ xúy đấu tranh cho nhân quyền của công an, mọi người có vẻ hết hứng, nếu hổng muốn nói là cụt hứng . Tới giờ chắc họ đã phát chán .