VNTB – Đảng lãnh đạo nhưng không chịu trách nhiệm*

VNTB – Đảng lãnh đạo nhưng không chịu trách nhiệm*

Đỗ Thành Nhân

 

(VNTB) – Chủ trương của Đảng không thực hiện được thì ai chịu trách nhiệm?

Trong những ngày cả thế giới chuẩn bị bước vào thập kỷ thứ 2 của thế kỷ XXI, nhân dân cả nước hân hoan nhớ lại phát biểu của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tại lễ kỷ niệm chiến thắng 30/4, ngày quốc tế lao động 1/5 và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng(1), ngày 28/4/2006: “Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng mở ra một giai đoạn phát triển mới nhằm sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, để đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp hiện đại.”(2).

Với cương vị Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam, thì bài phát biểu là tiếng nói, chủ trương, đường lối của toàn Đảng chứ không phải của cá nhân ông Nông Đức Mạnh.

Những ngày đầu tiên năm 2020 bình lặng trôi qua, báo chí truyền thông tuyên truyền cho giải Búa liềm vàng lần thứ 4, nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng với những công lao, thành tích đảng đã gặt hái trong 90 năm qua.

Tuy nhiên, không nghe thấy bất kỳ một thông tin, thông báo gì từ cơ quan tuyên giáo tổng kết: “năm 2020 Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại” theo chủ trương đường lối của Đảng mà Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã công bố 14 năm trước. 

Việt Nam hiện nay thành nước công nghiệp hiện đại như thế nào ?

Câu hỏi còn để ngỏ;

(Hình 1. ông Nông Đức Mạnh trong phòng tiếp khách cung điện nhà riêng, và hình nhỏ: phát biểu chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, ngày 28/4/2006)

Dư luận mạng xã hội nhắc lại lời ông Nông Đức Mạnh, như muốn ông phải trả lời. Nhưng ông Nông Đức Mạnh đã nghỉ hưu, không thể nhân danh bất kỳ tổ chức nào để trả lời được; nếu có thể thì ông nhân danh cá nhân trả lời về cung điện ngàn tỷ có được từ đâu, để nhân dân học hỏi.

Vậy ai phải trả lời và có cần phải trả lời câu hỏi: Việt Nam hiện nay thành nước công nghiệp hiện đại như thế nào ?

 

Thứ nhất: phải trả lời

 

Bởi vì,

  1. Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng chính trị, đảng chính danh, có tính kế thừa(*); đảng toàn quyền và độc quyền quản lý nhà nước và xã hội. Chủ trương, đường lối của đảng là luật, là pháp lệnh, mà mọi người dân phải tuyệt đối thực hiện, nếu ai không chấp hành sẽ bị cho là vi phạm pháp luật với tội danh: “chống lại chủ trương, đường lối của đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước”.

(Ghi chú: Đảng chính trị, chính danh khác với băng đảng lưu manh, giang hồ thảo khấu chuyên lừa đảo, dối trá, nói một đường làm một nẻo)

  1. Để công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Đảng đã tập trung mọi nguồn lực cho phát triển, đặc biệt là nguồn lực về đất đai. 

Từ Luật đất đai năm 2003; cho phép Nhà nước thu hồi đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế (3). Đến Luật đất đai năm 2013; cho phép Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (4), với phạm vi thu hồi đất rất rộng.

Vậy là Nhà nước tha hồ thu hồi đất, nhiều người dân đã chấp nhận hy sinh, mất đất để phục vụ cho phát triển kinh tế. Thậm chí có những dự án kinh doanh bất động sản, chỉ cần quyết định chủ trương đầu tư có cụm từ “chỉnh trang đô thị” (thuộc Điều 62.3.d Luật đất đai 2013) thì chính quyền cưỡng chế lấy đất của dân giao cho nhà đầu tư phân lô bán nền để  “để phát triển kinh tế” nhằm hiện đại hóa (!).

  1. Để trở thành nước công nghiệp hiện đại, Đảng đã tập trung mọi nguồn lực tốt nhất cho các tập đoàn kinh tế nhà nước với nhiều ưu đãi vượt trội so với thành phần kinh tế tư nhân. Các tập đoàn này như những đứa con cưng để tạo thành quả đấm thép hùng mạnh sẽ đưa đất nước theo kịp và vượt qua các nước phát triển. Tình trạng những tập đoàn – quả đấm thép hiện nay góp phần công nghiệp hóa ra sao, cũng cần phải có câu trả lời.

.v.v..

Một chủ trương lớn của Đảng, tác động tới toàn xã hội suốt 15 năm trời. Từ chủ trương, đường lối năm 2006, tiến trình lãnh đạo thực hiện, để đến năm 2020 Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hiện đại; và tình trạng Việt Nam hiện nay công nghiệp hiện đại như thế nào ? cần có câu trả lời.

Thứ hai: ai là người trả lời

 

Chủ trương, thực hiện: công bố công khai; thì kết quả, hiện trạng như thế nào cần trả lời công khai cho toàn dân biết. Vì vậy, nếu Đảng chính danh thì phải trả lời: Việt Nam hiện nay thành nước công nghiệp hiện đại như thế nào ?

Khi ông Nông Đức Mạnh đọc diễn văn Đại hội Đảng lần thứ X năm 2006, nêu chủ trương, đường lối của Đảng: đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp hiện đại. Có nhiều người tham dự xây dựng chủ trương, đường lối cho Đại hội Đảng lần thứ X đến nay còn đương chức. Phạm vi bài viết chỉ đưa danh sách những người là Ủy viên Bộ chính trị hiện nay (khóa XII) (5) đã tham gia Đại hội Đảng và trong Ban chấp hành Trung ương khóa X:

– Ủy viên Bộ chính trị: [1] ông Nguyễn Phú Trọng.

– Ủy viên Ban chấp hành trung ương: [1] ông Nguyễn Xuân Phúc, [2] ông Trần Đại Quang; [3] bà Nguyễn Thị Kim Ngân, [4] ông Phạm Bình Minh, [5] bà Tòng Thị Phóng, [6] ông Đinh Thế Huynh, [7] ông Trần Quốc Vượng; [8] ông Vương Đình Huệ, [9] ông Hoàng Trung Hải, [10] ông Đinh La Thăng, [11] ông Ngô Xuân Lịch, [12] ông Trương Hòa Bình

– Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành trung ương: [1] ông Võ Văn Thưởng. 

Như vậy, riêng số Ủy viên Bộ chính trị hiện nay tham gia Đại hội khóa X là 14 vị; trừ 3 người là: ông Trần Đại Quang chết vì virus hiếm, Đinh La Thăng ở trong tù và Đinh Thế Huynh không biết làm gì (mất tích); còn lại 11 vị. Những người này đều tham gia Đại hội Đảng lần thứ X, đương nhiên tham gia hoạch định chiến lược kinh tế – chính trị – xã hội của Đảng lúc đó, làm cơ sở cho Tổng bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu trước quốc dân, đồng bào.

(Không tính nhiều người hiện nay là Ủy viên Ban chấp hành trung ương, như Phó thủ tướng ông Vũ Đức Đam, Ủy viên dự khuyết khóa X; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Ủy viên Trung ương khóa X; …)

11 vị Ủy viên Bộ chính trị này, hiện nay nắm vị trí cao nhất của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội nên hoàn toàn có quyền đứng ra trả lời về chủ trương, đường lối của Đảng mà họ đã hoạch định và kết quả mà họ đã tham gia lãnh đạo thực hiện; để trả lời câu hỏi: Việt Nam hiện nay thành nước công nghiệp hiện đại như thế nào ? 

(Hình 2. Chân dung 11 Ủy viên Bộ Chính trị đương nhiệm khóa XII, trong Ban chấp hành Trung ương Đảng, Đại hội khóa X, năm 2006)

***

Lời tuyên bố hùng hồn của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh “Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng mở ra một giai đoạn phát triển mới nhằm sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, để đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp hiện đại.” đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng.

Ông Nông Đức Mạnh đã hoàn thành nhiệm vụ, nghỉ ngơi hưởng thụ thành quả của mình, còn những người thừa kế phải có trách nhiệm trả lời trước nhân dân, trước lịch sử “Việt Nam hiện nay thành nước công nghiệp hiện đại như thế nào ? theo như nhiệm vụ Đảng đặt ra từ Đại hội X năm 2006.

Mặc dù Hiến pháp trao cho Đảng toàn quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội, không yêu cầu Đảng phải chịu trách nhiệm. Nhưng rõ ràng trong thực tế là từ trong từng gia đình, đến tổ chức, doanh nghiệp không ai dám giao tương lai mình cho những kẻ vô trách nhiệm – trừ trường hợp bị cưỡng bức.

Khi những người chống lại chủ trương của Đảng bị kết tội; vậy thì chủ trương của Đảng không thực hiện được thì ai chịu trách nhiệm. Nếu Đảng tiếp tục vẽ ra chủ trương, đường lối, hứa hẹn rồi lại không thực hiện được … !?

Đảng sao không biết, 

nhưng nếu là con người, thì cũng đã đến lúc phải biết liêm sĩ.

Ghi chú

(1) “Đảng”: viết tắt của “đảng Cộng sản Việt Nam”

(2) Việt Nam trở thành nước công nghiệp năm 2020: https://tuoitre.vn/viet-nam-tro-thanh-nuoc-cong-nghiep-nam-2020-135290.htm

(3) Điều 38, 39, 40 – Luật đất đai năm 2003 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/Luat-Dat-dai-2003-13-2003-QH11-51685.aspx

(4) Điều 61, 62 – Luật đất đai năm 2013 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/Luat-dat-dai-2013-215836.aspx

(5) Tham khảo: Chương trình Tra cứu tìm hiểu 200 Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII: ở đây https://www.mediafire.com/folder/8qn9hw1vd4747/Prg_UVTW_K12

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)