VNTB – Hệ thống dữ liệu ở bệnh viện Đà Nẵng có vấn đề?

Sơn Trà (VNTB) – Nếu không có vấn đề thì vì sao ngành y tế không truy xuất dữ liệu cung cấp cho các địa phương, tránh việc các tỉnh... đọc thêm »
Ông Phan Văn Chín, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam

VNTB – Giám đốc sở là lao động chịu sự điều chỉnh của luật gì?

Hoài Nguyễn (VNTB) – “Ông Phan Văn Chín, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam là một trong số các cán bộ phải gửi đơn xin nghỉ việc để... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: