VNTB – Ban hội thẩm có trụ sở tại Vương quốc Anh: Cách Trung Quốc đối xử với người Duy Ngô Nhĩ được coi là diệt chủng.

VNTB  – Ban hội thẩm có trụ sở tại Vương quốc Anh:  Cách Trung Quốc đối xử với người Duy Ngô Nhĩ được coi là diệt chủng.

Anh Khoa dịch

 

(VNTB) – Một hội đồng gồm các luật sư, học giả và nhà hoạt động cho biết Bắc Kinh theo đuổi “chính sách có chủ ý, có hệ thống và phối hợp” nhằm giảm dân số của người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác

 

Chú thích nh: Lut sư nhân quyn quc tế Geoffrey Nice, ch tch Tòa án Duy Ngô Nhĩ, đã đưa ra phán quyết ca ban hi thm ti London vào th Năm.

Tác gi: Sha Hua

HONG KONG — Mt hi đng đc lp đã kết thúc cuc điu tra kéo dài mt năm v việc Trung Quc đi x vi người Duy Ngô Nhĩ và các dân tc thiu s khác Tân Cương. Hội đồng kết lun rng các chính sách ca Trung Quc trong khu vc này là mt hình thc dit chng.

Tòa án Duy Ngô Nhĩ, mt hi đng lut sư, hc gi và nhà hot đng có tr s ti Vương quc Anh, hôm th Năm cho biết h phát hin ra rng chính ph Trung Quc, thông qua các chính sách bao gm nhng gì h mô t là cưỡng bc kim soát sinh sn và trit sn, có ý đnh tiêu dit mt phn cng đng người Duy Ngô Nhĩ ch yếu là người Hi giáo và li sng ca h; và rng Ch tch Trung Quc Tp Cn Bình và các quan chc cp cao khác phi chu “trách nhim chính v các hành vi Tân Cương”.

Các nhà hot đng nhân quyn và mt s hc gi nói rng chính quyn Trung Quc đã nht ít nht mt triu người Duy Ngô Nhĩ và các dân tc thiu s khác trong các tri giam cho chiến dch đng hóa sc tc sâu rng.

Bc Kinh không tham gia vào quá trình t tng, và  gi đây là hành đng khiêu khích ca các lc lượng chng Trung Quc. Hôm th Năm, mt tuyên b ca B Ngoi giao Trung Quc cho biết phát hin ca ban hi thm là “mt trò h chính tr được dàn dng bi mt s ít nhng cá nhân đáng khinh”. Chính ph Trung Quc đã bác b cáo buc ngược đãi người Duy Ngô Nhĩ, nói rng h đang chng li ch nghĩa khng b và ch nghĩa ly khai và rng các tri này được s dng đ “dạy nghề”.

Hi đng do Geoffrey Nice, mt lut sư nhân quyn quc tế làm ch ta, đã được đưa ra vào tháng 9 năm ngoái theo s thúc gic ca các nhà hot đng Duy Ngô Nhĩ và đưa ra phán quyết da trên các báo cáo, bài báo và li khai ca hàng chc nn nhân và chuyên gia trong hai phiên điu trn vào tháng 6 và tháng 9.

Chín thành viên ca hi đng – ba hc gi, hai lut sư, hai bác sĩ, mt doanh nhân và mt nhà ngoi giao – cũng cho biết h nhn thy “rõ ràng” là chính ph Trung Quc đã phm ti ác chng li loài người đi vi dân tc thiu s Duy Ngô Nhĩ, vin dn các li khai v ti hiếp dâm, tra tn và cưỡng bc phá thai cũng như bng chng v vic giam gi hàng lot và chia ct gia đình.

Kết lun ca h cũng da trên các tài liu b rò r ca chính ph Trung Quc làm sáng t thêm vai trò ca Tp Cận Bình trong vic ch đo chiến dch ca Đng uỷ Tân Cương.

Các tài liu cho thy  Tp Cận Bình cnh báo v s nguy him ca nh hưởng tôn giáo và tình trng tht nghip các nhóm thiu s, đng thi nhn mnh tm quan trng ca “t l dân s”, hay s cân bng gia s dân thuc các sc tc thiu s và người Hán, đi vi vic duy trì quyn kim soát trong khu vc.

Ông Nice nói rng ban hi thm đã nhiu ln viết thư cho chính ph Trung Quc để  mi tham gia vào các phiên điu trn. Ông cho biết cuc điu tra đã công nhn các nn văn hóa chính tr khác nhau gia Trung Quc và các nn dân ch phương Tây, ch tp trung vào “nhng vi phm rõ ràng nht đi vi các tiêu chun và lut pháp quc tế mà [Trung Quc] đã cam kết tuân th, hành đng mt cách rt thn trng khi đưa ra các quyết đnh ca mình”.

Dit chng, theo đnh nghĩa ca Công ước v Dit chng ca Liên Hp Quc, bao gm “ý đnh tiêu dit, toàn b hoc mt phn, mt nhóm thuc mt quc gia, dân tc, chng tc hoc tôn giáo.” S dng thut ng này đ mô t các chính sách ca Trung Quc Tân Cương, nơi sinh sng ca khong 14 triu người Duy Ngô Nhĩ nói tiếng Th Nhĩ Kỳ và các dân tc thiu s khác, ch yếu là người Hi giáo, đã tr thành tiêu đim trong các cuc tranh lun pháp lý và các cuc tranh lun công khai khác.

Björn Alpermann, giáo sư nghiên cu tiếng Trung ti Đi hc Würzburg Đc, cho biết: “T dit chng có mt giá tr gây sc nht đnh bi vì hu hết mi người có xu hướng liên kết t này vi nhng v giết người hàng lot trong v dit chng người Do Thái (Holocaust).” Ông cho rng mô t các hành vi ca Bc Kinh là “dit chng văn hóa” và “ti ác chng li loài người,” thì có l hp lý hơn.

Ông Nice tha nhn rng vic gi các chính sách ca Bc Kinh Tân Cương là dit chng có th làm gim giá tr ca thut ng này khi không có bng chng v các v giết người hàng lot và vic so sánh vi Holocaust, gi lên hình nh nhng người b đưa lên tàu ha đến các tri hành quyết, là “vô ích”.

Ông Alpermann cho biết mt giá tr trong quá trình làm vic ca ban hi thm là h đã gii thích công khai và minh bch cách h đi đến phán quyết ca mình. Ngược li, ông nói, khi chính quyn Trump trong nhng ngày cui cùng nm quyn vào tháng Giêng va qua cũng mô t các chính sách ca Trung Quc Tân Cương là ti ác dit chng, h đã không đưa ra được gii thích đy đ v vic làm thế nào h đi đến kết lun đó, ông nói.

Các chính sách ca Đng Cng sn Trung Quc Tân Cương cũng dn đến các lnh trng pht t Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác.

Hôm th Tư, H vin Hoa Kỳ đã thông qua Đo lut Phòng chng Lao đng Cưỡng bc ca người Duy Ngô Nhĩ, cm nhp khu t Tân Cương do lo ngi v vic s dng lao đng cưỡng bc trong quá trình sn xut.

Hôm th Hai, chính quyn Biden đã tuyên b ty chay ngoi giao đi vi Thế vn hi Mùa đông Bc Kinh; Úc và Canada ngay sau đó đã có nhng tuyên b tương t.

Nguồn: WSJ


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)