VNTB – Domino bắt đầu… đổ?

Lâm Viên

(VNTB) – Hiệu ứng domino là một phản ứng chuỗi xảy ra khi một thay đổi nhỏ tại điểm gốc của hệ có thể gây ra những thay đổi tương tự tại các điểm lân cận, từ đó lan tỏa ra các điểm xa hơn và tạo ra một chuỗi thay đổi tuyến tính. Hiệu ứng này thường được sử dụng trong trò chơi xếp quân domino, nó cũng được biết tới thông qua thuyết domino, học thuyết chính trị và mới đây là từ 17 vị thẩm phán tòa tối cao trong phán quyết giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải.


Tin từ luật sư Trần Đình Triển (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội), phiên toà giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, đang khiến công luận và nhân dân bất bình; giới luật học, luật sư, luật gia lên tiếng phê phán và phản đối ông Nguyễn Hoà Bình và các vị trong Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao. Do đó, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội thảo và kiến nghị về vụ án Hồ Duy Hải và bản án giám đốc thẩm.

“Giới luật sư lo ngại cho đường lối cải cách tư pháp do Đảng và nhà nước chủ trương thực hiện đang hợp lòng mong ước của nhân dân; nhưng từ bản án này sẽ mất niềm tin của cả hệ thống chính trị; Đồng thời trở thành một tiền lệ cho hệ thống toà án toàn quốc ngang nhiên vi phạm pháp luật và câu: “Mặc dù có sai sót pháp luật về tố tụng nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án,…” sẽ có trong tất cả các bản án – Bộ luật tố tụng hình sự thật sự chỉ là “luật hình thức” dưới tư duy của ngành toà án; đánh dấu một sự tụt dốc của ngành toà án kể từ sau cách mạng tháng tám 1945 đến nay.

Để bảo vệ niềm tin yêu của nhân dân với Đảng, với nhà nước, bảo vệ và giữ gìn sự trong sáng của pháp luật,… Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã trao đổi và thống nhất tổ chức Hội thảo về Vụ án Hồ Duy Hải và Bản án Giám đốc thẩm. Với sự tham gia của các luật sư, luật gia, các nhà giáo và nhà khoa học pháp lý,… Trên cơ sở ý kiến tại Hội thảo; Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội tập hợp báo cáo lên các cơ quan có thẩm quyền của Đảng và nhà nước…” – luật sư Trần Đình Triển, cho biết như vậy, với cách nói hoa mỹ ít nhiều của ‘nịnh nọt’ Đảng quen thuộc của ông.

Từ Sài Gòn, luật sư Đoàn Thái Duyên Hải nhận xét ngắn gọn: “Sai sót có phải là vi phạm? Thuật ngữ pháp lý “sai” là thực hiện hoặc không thực hiện không đúng quy định của pháp luật. “Sót”, là làm không đủ so với quy định, nhưng với lỗi vô ý. Như vậy, “sai sót” không thể khác hơn, chỉ có thể là “vi phạm”.

Liệu những quân cờ domino có bắt đầu… đổ từ phán quyết nói trên của 17 vị thẩm phán ‘tòa áo đỏ’?; Hay rồi chỉ đơn thuần là lời giải thích: Mặc dù có sai sót trong chỉ đạo, nhưng không làm thay đổi bản chất luôn vì nước vì dân của đảng cộng sản Việt Nam?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: