VNTB – Trung Quốc cộng sản không phải là bạn, hay là khách của người dân Việt Nam

VNTB – Trung Quốc cộng sản không phải là bạn, hay là khách của người dân Việt Nam

Overview

Mai Tú Ân (VNTB) Với những gì đã trải qua trong lịch sử hiện đại của chúng ta, thì người Việt Nam nay đã xác định rõ ràng rằng, nước CHND Trung Hoa là một nhà nước không thể làm bạn, không nên làm bạn và không bao giờ làm bạn. Dân tộc ta không thể làm bạn với một Trung Quốc do Đảng cộng sản nắm quyền được. Muôn đời không thể. Cho đến khi nào, cái Nhà Nước Đỏ đáng bị nguyền rủa đó trả lại cho chúng ta tất cả đất đai, biển đảo của tổ tiên chúng ta, hoặc cho đến khi chúng hóa kiếp tự diệt vong đi. 


Trước những món nợ Hoàng Sa 1974, Gạc Ma 1988 chưa trả thì tiếp theo là sự ngạo mạn như của những quan thái thú ngày xưa, kèm với tiền bạc của thứ trọc phú mới phất ngạo mạn, và trước sư nhu nhược có tính truyền thống của nhiều đời lãnh đạo nước ta thì nhứng vụ việc như HD-981; bồi đắp trái phép ở Biển Đông; dùng bạo lực, chứ không phải luật pháp quốc tế, để độc chiếm dần biển Đông; đuổi đánh các tàu ngư dân của chúng ta. 
VNTB – Trung Quốc cộng sản không phải là bạn, hay là khách của người dân Việt Nam
Những sự việc nêu trên đã không được giải quyết theo tinh thần láng giềng hữu hảo, trên cơ sở luật pháp quốc tế mà chỉ dựa theo tình 4 tốt, 16 chữ vàng ngô nghê, cùng với sự im lặng ngày càng khó hiểu của lãnh đạo Việt Nam thì nó sẽ còn tiếp diễn dài dài, và người dân Việt Nam sẽ là người những nan nhân duy nhất. 
Vậy thì không thể không ngạc nhiên khi đúng vào những ngày này, Tên cầm đầu của bọn cướp biển thời hiện đại ngông nghênh đến nơi mà bọn chúng là nhữnh kẻ duy nhất không được chào đón nhất. Đó chính là Việt Nam. 
Người dân ghét chúng như bênh dịch và đó là một thực tế không thể chối cái, nhưng ngược đời là đỉnh cao trí tuệ Việt Nam lại không hề nhìn thấy, hay giả vờ không nhìn thấy. 
Và sự tiếp đón Tập Cận Bình hôm nay, là sự coi thường ý chí người dân, cũng như xổ toẹt vào nguyện vọng của toàn dân. 
Đón tiếp trọng thị những kẻ cướp 4 tốt, 16 chữ vàng, là những “vừa là đồng chí, vừa là anh em” trong bối cảnh Biển Đông chưa hết nổi sóng thì rõ ràng, lãnh đạo Việt Nam chưa thực sự lắng nghe ý kiến người dân. Bởi, chúng ta không cần phải lịch sự, thân thiện hay ngoại giao với giới lãnh đạo Trung Quốc – bởi chúng không đáng được hưởng điều đó. 
Chúng ta không cần phải ca ngợi Trung Quốc cộng sản, dù cho nó có đáng được ca ngợi. Chúng ta không cần thân thiện với Trung Quốc cộng sản dù nó có tỏ ra thân thiện và cuối cùng, chúng ta không cần sự giúp đỡ của Trung Quốc cộng sản, cho dù nó có chìa tay ra giúp đỡ. 

Categories: Diễn Đàn, VNTB

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.