cây phượng đổ

VNTB – Phượng thương!

Nguyễn Văn Hoài

Những cái thùng xe chở đầy củi phượng

Anh chở mùa hè của em đi đâu?

Cội phượng đỏ năm nào giờ không cành không lá

Thuở máy móc lên ngôi thì mơ mộng làm gì!

***

Mối tình đầu của em

Nào sợ mưa giông bên ngoài cửa lớp

Mà sợ ai kia chẳng mộng chẳng mơ

Là trái tim trơ vùi trong trang vở

Giữa mưa bay không nhớ một chấm hồng

***

Gốc phượng hồng chỏng chơ

Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ lên sân

Và mùa sau biết có còn lặp lại?

Ngoài sân trường không một bóng cây xanh

***

Mối tình đầu của em

Dựa góc tường trông tiếng ve kêu

Ai cũng hiểu chỉ người trên không hiểu

Nên bao tán phượng hồng giờ phơi gốc trơ trơ

***

Những cái thùng xe chở đầy củi phượng

Anh chở mùa hè của em đi đâu?

Chùm phượng vĩ năm nào giờ đi vào cổ tích

Thuở tiền chức lên ngôi cánh phượng có là gì!

***

P/S: Xin lỗi tác giả bài thơ “Chút tình đầu” và tác giả bài hát “Phượng hồng”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: