VNTB – Sao lại “kiến nghị không thu thuế công nhân Công ty PouYuen”?

VNTB – Sao lại “kiến nghị không thu thuế công nhân Công ty PouYuen”?

Hoài Nguyễn

(VNTB) – “UBND quận Bình Tân kiến nghị không thu thuế thu nhập cá nhân với khoản trợ cấp thôi việc của công nhân PouYuen”.

Báo Pháp luật TP.HCM đã đưa tin như trên trong bài báo ngày 23/6/2020 (*).

Bài báo cho biết, trong bảng lương trợ cấp thôi việc, công ty khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 10%. Công ty PouYuen Việt Nam giải thích, trước khi thực hiện việc khấu trừ 10% thuế TNCN của những công nhân được trợ cấp, phía công ty đã trao đổi với Cục Thuế TP.HCM. Theo đó, việc khấu trừ thuế TNCN 10% này, công ty sẽ nộp cho ngành thuế chứ không giữ lại. Công nhân sẽ được xem xét hoàn lại sau khi giảm trừ gia cảnh.

Bài báo có đoạn viết, “ngày 20-6, UBND quận đã gửi công văn kiến nghị với UBND TP.HCM nội dung: Cục Thuế TP.HCM xem xét đề nghị của công nhân về việc không thu 10% thuế TNCN đối với khoản trợ cấp do Công ty PouYuen chi trả”.

Tin chắc rằng kết cuộc của vụ thu thuế này là sẽ… không thu cho toàn bộ số tiền trợ cấp mà người lao động được nhận. Lý do rất đơn giản: Đối với các khoản tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật lao động và Luật bảo hiểm xã hội, thì không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

Chi tiết hơn về mặt luật, trợ cấp mất việc được xem là một khoản tiền mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động bị mất việc làm một cách thụ động, do người sử dụng lao động gây ra, tức khoản tiền bồi thường cho người lao động do bị chấm dứt hợp đồng lao trước thời hạn, mà không phải do lỗi của bản thân họ gây ra.

Theo Điểm b Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thì sẽ có hai trường hợp: Thứ nhất, người lao động nhận khoản tiền trợ cấp mất việc, trợ cấp thôi việc theo đúng mức quy định của Bộ luật lao động 2012 thì khoản tiền này không phải chịu thuế thu nhập cá nhân – tức là được miễn thuế.

Thứ hai, người lao động nhận khoản tiền trợ cấp mất việc, trợ cấp thôi việc cao hơn mức quy định của Bộ luật lao động 2012, thì lúc này phần vượt quá sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân tại Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Nếu phải đóng thuế TNCN thì cách tính cũng sẽ chia ra 02 trường hợp cơ bản dựa vào thời điểm chi trả như sau: Trường hợp 1, nếu doanh nghiệp chi trả cho người lao động trước khi chấm dứt hợp đồng lao động thì khoản tiền này sẽ nhập chung vào các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công khác để tính theo lũy tiến từng phần, và doanh nghiệp sẽ đóng giúp người lao động với cơ quan thuế.

Trường hợp 2, nếu doanh nghiệp chi trả cho người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động thì khoản tiền này sẽ khấu trừ 10%, nếu như khoản trợ cấp này từ 2.000.000 đồng trở lên (Theo Điểm i, Khoản 1, Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC). Lưu ý rằng trường hợp này chỉ áp dụng đối với cá nhân cư trú theo quy định Luật thuế thu nhập cá nhân.

Trở lại với người lao động ở Công ty PouYuen Việt Nam. Theo tin tức, số lao động được nhận trợ cấp là có hợp đồng lao động sẽ chấm dứt vào ngày 4-8-2020. Vì PouYuen Việt Nam trợ cấp ‘vượt quy định’ mỗi năm được hỗ trợ tới 1 tháng lương, so quy định chỉ là nửa tháng lương. Như vậy nếu có tính khấu trừ thuế TNCN, thì chỉ tính ở phần vượt này, chứ không phải là 10% ‘đổ đồng’ như báo chí đăng.

_________________

Chú thích:

(*) https://plo.vn/ban-doc/kien-nghi-khong-thu-thue-cong-nhan-cong-ty-pouyuen-920003.html

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Việt Nam Thời Báo
error: