VNTB – Ngũ “tinh” của ” Hà Nội không vội được đâu”

VNTB – Ngũ “tinh” của ” Hà Nội không vội được đâu”

Hoài Nguyễn

(VNTB) – Cán bộ “tinh ý” đến mức “tinh nhuệ” nên họ hiểu cần “tinh gọn” ra sao để làm hài lòng bề trên; để bề trên gật gù cho sự nhanh nhạy “tinh thông” đó phù hợp với từng thời điểm, từng ngữ cảnh uyển chuyển khác nhau.

 

Ngài thủ tướng nói rằng sở dĩ “Hà Nội không vội được đâu” đã là chuyện ‘xưa rồi Diễm’, vì Hà Nội hôm nay đã đủ 5 chữ “tinh” theo tuần tự: “tinh thông”, “tinh nhuệ”, “tinh gọn”, “tinh túy”, “tinh ý”.

“Tinh thông”. Một bài báo trên Infonet (chuyên trang của báo điện tử VietnamNet), viết: “Tình hình tham nhũng trên địa bàn TP Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng rộng, tiềm ẩn trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, tài chính – Báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng năm 2019 của UBND TP Hà Nội nêu.

Đây là một trong những nội dung của báo cáo về Kết quả phòng chống tham nhũng năm 2019 do Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu vừa ký gửi HĐND TP HN trước kỳ họp thứ XI diễn ra trong ba ngày (từ hôm nay 3 đến 5/12)” (*).

Như vậy, ở đây cho thấy với những thủ đoạn ‘tinh vi’ trong tham nhũng ở Hà Nội, cho thấy những người tham nhũng ở Hà Nội đã ‘tinh thông’ các ngón nghề trong đối phó với pháp luật trong lãnh vực này.

“Tinh nhuệ”. Cũng bài báo trên, có đoạn vào khúc kết nhấn lại tình hình, “Tuy nhiên, tình hình tham nhũng trên địa bàn TP vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng rộng, tiềm ẩn trong một số lĩnh vực: quản lý, sử dụng đất đai, GPMB, đầu tư xây dựng, tài chính”, báo cáo nêu rõ”. Chính nhận xét này cho thấy những người tham nhũng ở Hà Nội không chỉ “tinh thông” ngón nghề đối phó, mà họ đủ “tinh nhuệ” để đưa những nhà hoạch định chính sách vào mê hồn trận của bất lực.

“Tinh gọn”. Cổng thông tin điện tử thành phố Hà Nội, vào ngày 24-6-2020, đưa tin: “Đối với sắp xếp tổ chức bộ máy tổ chức hành chính, ở cấp Thành phố, tại thời điểm ngày 31/12/2016 có 24 sở. Tại thời điểm ngày 31/12/2019 có 23 sở. Đối với văn phòng, thanh tra, phòng chuyên môn, nghiệp vụ, chi cục và tổ chức tương đương (Ban) thuộc cơ cấu tổ chức của sở, tại thời điểm ngày 31/12/2016 có 191 tổ chức thuộc sở, tại thời điểm ngày 31/12/2019 có 188 tổ chức thuộc sở (giảm 65 phòng).

Đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, tại thời điểm ngày 31/12/2016 có 364 phòng, đến ngày 31/12/2019 có 361 phòng.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, tổng hợp số lượng đơn vị sự nghiệp công lập (bao gồm cả các Ban quản lý dự án) tại 2 thời điểm là ngày 31/12/2016 có 2.657 đơn vị và ngày 31/12/2019 có 2.633 đơn vị. Dự kiến việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trong giai đoạn 2020 – 2021 là giảm 38 đơn vị” (**).

Với số liệu ở trên cho thấy nếu cho đó là kết quả của “tinh gọn”, xem ra khó thuyết phục, ít ra là theo ý nghĩa của thống kê.

“Tinh túy”. Từ hai bài báo dẫn chứng ở trên, cho thấy nếu thực sự có được đội ngũ công bộc “tinh túy”, thì chẳng cần bận tâm đặt ra những chỉ tiêu cho “sắp xếp, tổ chức lại” làm gì để phí phạm nguồn lực được cho là “tinh túy” ấy.

“Tinh ý”. Cái tinh này trong cụ thể ở đây có lẽ là bao trùm cho giải thích về 4 cái tinh” đề cập phần trên. Vì cán bộ “tinh ý” đến mức “tinh nhuệ” nên họ hiểu cần “tinh gọn” ra sao để làm hài lòng bề trên; để bề trên gật gù cho sự nhanh nhạy “tinh thông” đó phù hợp với từng thời điểm, từng ngữ cảnh uyển chuyển khác nhau.

______________

Chú thích:

(*) https://infonet.vietnamnet.vn/thoi-su/ha-noi-tham-nhung-dien-bien-phuc-tap-thu-doan-tinh-vi-54251.html

(**) http://thanglong.chinhphu.vn/da-sap-xep-to-chuc-giam-duoc-256-don-vi-su-nghiep-cong-lap

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (3)
 • comment-avatar
  Lê Hương 4 years

  Chẳng cần gì nhiều, Hà nội cần mỗi cái “Tinh vi”.

 • comment-avatar
  Nho Khong 4 years

  Và giờ là tinh tinh 😆😆😆

 • comment-avatar
  Tran Hoat 4 years

  Bài viết cho thấy cán bộ có tinh thần liêm khiết vì Dân vì Nước coi bộ hiếm hoi như giọt nước trong sa mạc